[Translate to Englisch:]

Ukraine: Helpful information for people seeking protection

Refugees from Ukraine are now permitted to enter Switzerland, where they will be given accommodation and receive temporary protection (protection status S) if they need it. Below, you will find important contact information, as well as information on accommodation, the rights of asylum seekers and the role played here by the Swiss Refugee Council (SRC).

Subscribe to our Telegram channel to get more helpful information / Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб отримувати більше корисної інформації / Подписывайтесь на наш Telegram-канал​​​​​​​, чтобы получать больше полезной информации

Prior to arriving in Switzerland

Can we travel to Switzerland in a group?

Who is allowed to enter Switzerland?

After arriving in Switzerland

How can I travel within Switzerland?

How can long can I stay without being registered?

Where can I register?

Medical care

Where can I access medical care before even registering?

Will I also get assistance in an emergency before even registering?

Psychosocial counselling for children, adolescents ...

How is Switzerland dealing with COVID-19?

Social and financial assistance

When and where can I access social and financial assistance?

Can I access asylum social assistance without even registering and without protection status S?

Can I change my hryvnia into Swiss francs?

Can I open a Postfinance or bank account in Switzerland?

Living and working in Switzerland

Where can I live?

Am I free to choose the place or canton where I live?

Can I change the place or canton where I live?

Am I allowed to work and how do I find work?

Are my qualifications valid in Switzerland?

Where can I find any vacancies?

Protection status S

Why am I being given protection status S?

Who is given protection status S?

What rights does protection status S give me?

Can I travel to Ukraine with protection status S?

Where can I find more information?

What is the federal government responsible for?

What are the cantons responsible for?

What is happening abroad?

Are there any online resources with legal advice on asylum law?

Other topics

Watch out for human trafficking!

Special protection for vulnerable people

Free calls to Ukraine

Learn German for free

Україна: Корисна інформація для людей, що потребують захисту

Біженці з України можуть знаходитися та проживати у Швейцарії зі статусом захищеної особи «S» (Schutzstatus «S»). Нижче наведена важлива інформація про контактні пункти, розміщення, права людей, що потребують захисту, та роль Швейцарської допомоги біженцям (SFH).

До приїзду в Швейцарію

Чи можемо ми поїхати до Швейцарії групою?

Хто може в’їжджати до Швейцарії?

Після прибуття до Швейцарії

Можливості пересування Швейцарією?

Як довго я можу залишатися без реєстрації?

Де я можу зареєструватися?

Медична опіка й допомога

Де я можу отримати медичну допомогу перед реєстрацією?

Чи отримаю я медичну допомогу без реєстрації, якщо мова йде про екстрений випадок?

Які правила боротьби із COVID-19 у Швейцарії?

Соціальна та фінансова допомога

Коли і де я можу отримати соціальну та фінансову допомогу?

Чи отримаю я соціальну допомогу як прохач притулку без реєстрації та статусу захищеної особи «S»?

Чи можу я обміняти гривні?

Чи можу я відкрити в Швейцарії рахунок у поштовому чи комерційному банку?

Життя та робота в Швейцарії

Де я можу знайти житло?

Чи можу я самостійно обирати місце проживання чи кантон проживання?

Чи можу я змінити місце проживання або кантон?

Чи можу я працювати? Де і як шукати роботу?

Чи дійсний мій диплом у Швейцарії?

Де шукати відкриті вакансії?

Статус захищеної особи «S»

Чому мені надається статус захищеної особи «S»?

Хто може отримати статус захищеної особи «S»?

Які права мені надає статус захищеної особи «S»?

Чи можна поїхати в Україну зі статусом захисту «S»?

Де я можу знайти додаткову інформацію?

За що відповідає федеральний уряд?

За що відповідають кантони?

Як виглядає практика надання допомоги українським біженцям за кордоном?

Де я можу отримати юридичну онлайн-консультацію щодо права на притулок?

Інші теми

Не станьте жертвами торгівлі людьми!

Особи із групи ризику особливо захищені

Безкоштовні дзвінки до України

Безкоштовне вивчення німецької мови

Будьте в курсі

Украина: полезная информация для тех, кто ищет защиты

Люди, вынужденные бежать из Украины, могут быть приняты и размещены в Швейцарии и получат временную защиту (статус защиты «S»). Ниже находится важная информация о контактных центрах, размещении, правах лиц, ищущих защиту, а также роли Швейцарской службы по оказанию помощи беженцам (SFH).

Перед прибытием в Швейцарию

Можем ли мы прибыть в Швейцарию группой?

Кто может въезжать в Швейцарию?

После прибытия в Швейцарию

Как я могу передвигаться по Швейцарии?

Как долго я могу оставаться без регистрации?

Где я могу зарегистрироваться?

Медицинское обслуживание

Где я могу получить медицинское обслуживание до регистрации?

Могу ли я в экстренном случае воспользоваться помощью и до регистрации?

Какая в Швейцарии ситуация с COVID-19?

Социальная и финансовая помощь

Когда и где я могу получить социальную и финансовую помощь?

Могу ли я получить социальную помощь для беженца без регистрации и статуса защиты «S»?

Могу ли я поменять гривны?

Могу ли я открыть в Швейцарии счет в почтовом или коммерческом банке?

Проживание и работа в Швейцарии

Где я могу проживать?

Могу ли я самостоятельно выбрать место жительства или кантон проживания?

Могу ли я сменить место жительства или кантон проживания?

Могу ли я работать и где мне найти работу?

Действителен ли мой диплом в Швейцарии?

Где мне найти вакансии?

Статус защиты «S»

Почему я получаю статус защиты «S»?

Кто получает статус защиты «S»?

Какие права дает мне статус защиты «S»?

Могу я поехать в Украину со статусом защиты «S»?

Где я найду дальнейшую информацию?

За что отвечает Конфедерация?

За что отвечают кантоны?

Что осуществляется за пределами страны?

Другие темы

Осторожно: торговля людьми!

Особой защитой пользуются уязвимые лица.

Бесплатные звонки на Украину

Бесплатное изучение немецкого языка

Оставаться на самом актуальном уровне